Sejarah Desa

Sajarah Karadenan (bagian 1)
(khususon ka urang Kradenan)

Ayana hiji tempat, tangtuna mawa carita sorang~sorangan, teu kacuali Desa Kradenan, mung lebar, sampe ngancik ayeuna can aya sumber nu bisa dijadikeun rujukan pikeun nanggalkeun mula nangtungna desa leutik campernik nu ayeuna kasebut Kradenan eta.
Mun, ditingal tina sajarah asal usul daerah sakitar, mestina aya pakaitna. Maka, hayu urang ngaguar asal usul Kradenan tidadasar asal usul desa nu padeukeut.
Karadenan, (Kradenan), bisa jadi tina asal kata tempatna raden.. atau tempat nu boga para raden, hal ieu bisa dikaharti tina sajarah asal usul Kersana, nu ayeuna jadi Kecamatan Kersana, mimiti aya Kersana teh, ihwal ti carita tilu Raden sapaduluran, nyaeta Raden Wangsananggala, Raden Singawinata jeung Raden Syafei.
Raden Wangsananggala, nu matuh di daerah Cikeusal, nyaeta pamingpin pemberontakan kumpeni belanda jaman harita (1800 an),
Kumpeni Belanda, ngayakeun sayembara saha bae nu bisa numpas pemberontakan R. Wangsananggala, bakal meunang hadiah nu kacida gedena.
Sayembara eta, kadenge ku R. Syafei nu matuh di Krawang, jeung R. Singawinata nu matuh di Ketanggungan. Akhirna dua sadulur eta nimuan R. Wangsananggala, ngabahas sayembara ti kumpeni, sampe akhirna kaluar ikrar sapapait samamanis ti tiluana. Tur ngeureunan pambarontakan.
Eureuna pemberontakan eta, Kumpeni Belanda mere hadiah ka tilu raden sapaduluran eta sakahayangna maranehanna, alias sakersana. Nyaeta tanah nu luasna sakersana pamenta tilu raden eta. Acara penyerahan hadiah sayembara di serah keun ku Gubernur Daendels, taun 1813 di ketanggungan barat (ayeuna kersana), nah tisaprak harita, daeraheta disebut Kersana(tina kata sakersana.. sakahayangna)..
nah, tanah anu ayeuna disebut Kradenan, nyaeta salah hiji tanah wilayah bogana tilu raden eta, makana dipasawahan sakitar, istilah tanah karajan(kerajaan), masih dipake tangka ayeuna.

 

Sambungan Sajarah Karadenan ( bag. 2)

Ti bag 1, kacaritakeun bahwa tanah kradenan teh tanah na Raden2 nu meunang hadiah ti kumpeni.
Taun 1800 an, Kradenan masih bentuk pasawahan, asup kana wilayah desa Pende (Baheula kasebut desa Peundeuy), Desa Pende katelah oge Dayeuh Kolot.. Dayeuh cikal bakal dayeuh lainna, kasebut dayeuh kolot sbb loba larangan jeung pantangan nu kudu diturutan ku pendudukna, penduduk kradenan cikal bakalna nyaeta ti dua gurumul dayeuh, nyaeta ti pende jeung ti Dukuhsawah. Maka Pantangan nu aya di desa pende sarua jd pantangan penduduk kradenan, ieu aya hubunganna jeung kadudukan lebak cikabuyutan nu wingit waktu harita, maka bisa kaharti kunaon imah nu didirikeun di kradenan taun 90 an katukang, teu aya nu nyangharep ka kulon boh ka wetan.. mitos ieu berlaku oge mun nganggap wayang golek pantangan nukangan lebak kabuyutan. ayeuna zaman geus modern pantangan eta geus tara di cekel ku generasi ayeuna

Tegal Reja, beheula disebut tegal sawah, alias dukuh sawah.. nyaeta padukuhan nu aya di pasawahan, ngaler saetik di awal taun 1900 an tanah kradenan geus mulai aya nu nyieun paimahan, penduduk na asal ti Pende/kubangpari, jeung dukuhsawah,
Secara administrasi, kradenan masa harita masih jadi bagian Desa Kubangpari, nu dipecah ti pende. Nu jadi pamingpin kumpulan jalma di padukuhan kradenan nyaeta Kabayan Jebug alias Ki Jebug, di sebut Ki Jebug, sbb boga kumis baplang.
Kradenan mulai jadi desa, sekitar tahun 50 an, harita jumlah wuwung aya 60 an. Karumpul jalma sadayeuh milih kuwu nu pertama. Aya dua calon, nyaeta Bapa Suhaeri jeung Bapa Kerta. Hasilna nu kapilih nyaeta Bp Suhaeri jadi kuwu pertama, Pak Kerta nu lebih dikenal Kaji Kodir sbg carik pertama.
Runtutan kuwu/kepala desa kradenan ti awal sampe ayeuna :
1. Suhaeri
2. Rusbad (penunjukan ti kecamatan )
3. Karmoe
4. Warto
5. Jamhuri
6. Yayat
7. Rudin
8. Ahmad (skrg )

Eta sekelumit sajarah kradenan versi 1, versi nu lainna kakait jeneng kradenan masih aya deui, diantarana carita Raden ti kUningan nu pernah sindang meunang kajayaan di daerah Sindangjaya jeung hubunganna mungkal nu pernah ngadumuk di makam kradenan nu mitosna saha nu bisa ngangkat batu eta bakal tinekan kabagjaan…

 

Sambungan Sajarah Kradenan (3)

mun kamari, katuliskeun aran kradenan asalna teh tina tanah hadiah kumpeni ka 3 raden piwales tirebna pemberontakan, maka di lanjutan carita ieu ngamuat asal usul Kradenan versi nu lainna, nu caritana kedah titen tur leukeun, sabab loba pakaitna jeung tempat tempat atawa desa desa nu lianna, nu tangtuna caritana bakal ngaruntut meski rada pabaliut.
Nu bade di caritakeun teh, sumberna ti sastra lisan atau carita dari mulut ke mulut ti jalma kolot samemehna.
Sekedar pengantar, upami kamari aya nu nyarios na komen bahwa asal usul nama kradenan teh ku ayana tempat pesanggrahan Den Bei, d buktikeun ku cariosan salah saiji kokolot kradenan nu pernah ngadenge suara kuda (gaib ) di tengah peuting, tunggangan Den Bei (Raden ti kasultanan cirebon) Carita eta sah sah wae, tapi ditingal tina lokasi kradenan nu ayana di tatar sunda, sedengkeun Den Bei (Raden Ngabehi ) nyaeta hiji gelar nu aya di kraton jogja jeung solo, maka kemungkinan carita eta henteu atawa kirang kiat dadasarna.
Di versi nu bade d tulis ieu, latar belakangna nyaeta saur lisan zaman kerajaan Galuh. Mangga di dadar..
Di abad 15, mangsa karajaan Galuh napakan sajarah, kakuasaanna nu ka wetan nepi ka Ci Pamali (kali pemali). Dicaritakeun, patih karajaan Galuh mangsa harita nyaeta Patih Kidang Layaran alias Raden Layang Kuning, ngumbara nyamar siga rakyat biasa leumpang ka wilayah wetan ti karajaan Galuh, dibaturan ku 6 abdi setiana, salah hiji na nya eta Ki Gede Raya Kamayung atawa dikenal oge Ki Angga Paksa.
Waktu Raden Layang Kuning jeung abdina, nyampe wilayah Cijangkelok (batasan jabar jeung jateng), Ki Angga Paksa ditugaskeun nyiarkeun kahadean di daerah eta, di pakarangan imah nu dibangun, loba tangkal maja, maka ku Raden Layang Kuning daerah eta di sebut Karang Maja.
Hanjakal, di tatar eta, aya pageblug nu disebakeun Supata/kutukan ti Aki Kolot Negla, maka Ki Angga Paksa jeung penduduk Karangmaja, pindah ka daerah nu disebut Bulak Kasub (ayeuna daerah Karang Maja jeung Dukuh jeruk), dicaritakeun pamingpin Bulak Kasub nyaeta Ki Buyut Kasub boga anak ngaranna Raden Rimbang Maya, nu pernah ngalalana ka ibukota kerajaan Galuh tur katimu jeung adi awewe Patih Layang Kuning nu namina Layangsari.
Layangsari jeung Raden Rimbang Maya, parahi boga hate, ngan hanjakal kaduana teu bisa ngahiji kusabab Layang sari geus ditunangkeun ka salah saiji panguasa Galuh, saterusna layangsari nyusul Raden Rimbang Maya ka Bulak Kasub, alim dinikah ku panguasa Galuh, tapi sanajan nyusul Raden Rimbang Maya, kaduana ngikrarkeun henteu jadi suami istri lahir, tapi jadi kakasih ati suami istri batin, kakak adik angkat, sampe tilarna Nyi Layang sari, kaayaanna masih parawan (cawene), maka di daerah deket Bulak Kasub(dukuh jeruk), aya nama tempat nu disebut Bumi Cawene.
Ayeuna, nungturkeun kisah kumbaraanna Raden Layang Kuning, nu terus ka wetan, make kuda tungganganna nu gagah.
Di hiji tempat, sawetanen bulak kasub (dukuh jeruk), Raden Layang Kuning ereun samentara waktu, mere pepeling jeung katrampilan ka penduduk di tempat eta, hiji katrampilan nu d ajarkeun nyaeta nyieun Bende (sejenis Gong), mangka daerah eta disebut desa Bende (kuletah sunda lambat laun jadi Pende (Desa Pende kec. Banjarharjo ).
Sangges sabaraha waktu di Desa Pende, Raden Layang Kuning neruskeun perjalananna sampe katimu Kubangan gede nu jero, kusabab eta, daerah eta disebut Kubang Jero (Desa KubangJero). Kasaktian jeung kadigdayaan Raden Layang kuning, henteu samanea, ngaliwatan Kubangan nu jero nu didinya loba panghuni siluman jeung jin intriwili, bisa ditandangan, kaleren kubangjero aya daerah nu katelah Cirea (leuweung cabe ), nu terkenal angker katangka ayeuna.
Sanggeus ngaliwatan kubangjero, Raden Layang Kuning, katimu jeung hiji tempat nu keur katincak tulah, nyaeta bakal karandapan usum halodo papanjangan eweuh cai selama 10 taun. Ku kasaktian RadenLayang Kuning, di doakeun bahwa di tempat eta bakal aya sumber mata air(cai ) nu tersembunyi (buni) nu bakal ngaharumkeun(wangi ) daerah eta kusabab jadi sumber cai ku desa sejenna , mangka tisaprak kaluarna sumber cai eta di jenengkeun Cibuniwangi. Desa Cibuniwangi…
Samemeh.. nincak ka bumi Kradenan…

 

 

sambungan Sajarah Kradenan bag. 4 (Tamat )

Katukang dicaritakeun, Raden Layang Kuning geus nincak Cibuniwangi, desa sakuloneun bumi Karadenan.
Samemeh neruskeun pangumbaraan Raden Layang Kuning ka tatar wetan Karajaan Galuh. Hayu urang mapay tangkal milang kori, ngemut emut carita nu geus kalangkung, nu kaserat di carita karuhun urang sarea.
Baheula, Karajaan Sunda teh katelahna kerajaan Sunda Galuh, nu di pimpin ku Prabu Niskala wastukancana, ngajisim didaerah ciamis. Kusabab aya sabab nu teu katulis di dieu, Karajaan Sunda Galuh, pecah jadi dua.. jadi Galuh Ciamis, jeung Galuh Pakuan (Pajajaran)(prabu siliwang ). Dipasisir utara, geus mulai muncul kasultanan cirebon nu dipimpin Syarif Hidayatullah, dina Jalur kaluarga kasultanan, masih aya hubungan kekerabatan jeung karajaan Sunda Galuh, bahkan incu Prabu Siliwangi, nyaeta Raden Walangsungsang didapuk ku Sunan Gunungjati jadi penyebar islam, raden walangsungsang katelah oge Mbah Kuwu Cirebon.
Prabu Niskala wastu kancana, boga putra ngaranna Wastu Kancana. Waktu perang Bubat (perang antara majapahit jeung sundagaluh), prabu niskala wastukancana gugur, cek carita, prajurit sunda galuh, nu kalah ku prajurit majapahit lumpat ka daerah Gunung Sagara (salem), cek beja, prabu wastu kancana dina Raraga neang kasaktian jeung napak iras irus dipun bapa nyaeta prabu Niskala Wastu Kancana nu gugur, sampe ka Gunung Kumbang, gunung nu dipikahieum, tempat para resi zaman baheula tatapa ngala karahayuan hirup nu sempurna. Tilas lampah prabu wastu kancana, ayeuna aya di kampung jalawastu (ciseureuh), nu dikeramatkeun, nu aranna Gedong Pasarean.
Gunung Kumbang, geus terkenal ti ribuan tahun katukang, zaman para jin, siluman marakayangan ngumbara, sebagai gunung nu boga wibawa, di pitutur Sunda Kuno, gunung Kumbang kasebut na naskah kuno Sewaka Dharma. Ti gunung kumbang eta kaluar matacai nu ngalir ka kaler ngantay mapay sampe ka laut jawa , nu disebut Cibalandongan, Cibalandongan katelah oge Cikabuyutan. Diaranan Cikabuyutan sebab lebak eta lebak kolot nu dianggap suci, juga bisa diartikan lebak tempat nu aya kapantang atawa larangan.
Nah, ayeuna hayu urang balik ka pangumbaraan Raden Layang Kuning, sanggeus lewat Cibuniwangi, ngetankeun Raden Layang Kuning jeung kudana ngarasa kahausan, neang cai teu katimu sampe akhirna pas diranggon awi, tikurucuk netes cai nu kacida herangna. Bungah meunang cai, Raden Layang Kuning nginum sapuasna. Kusabab eta, daerah eta diarannan Ciawi.
Sangges jagjag, Raden Layang Kuning lampah ka wetan sampai akhirna katimu lebak nu gede, nyaeta Lebak Cikabuyutan.
Lebak Kabuyutan, mangsa harita wingit, loba buaya bodas nu ngahuni dasar lebak. Jeungeun ngaso, bari ningali kaayaan sakitar, kumaha kudu nyebrangan lebak, Raden Layang Kuning, nyieun pangiuhan, mangrupa gubuk tina kai kai nu aya di sakitar Kabuyutan. Nyangharep ka kulon, nukangan lebak Kabuyutan.
Ujug~ujug, karage gubug eta jumeneng, eweuh angin eweuh hujan, raden Layang Kuning tikumpra ngalempehek, taya daya upaya, tulang tulangna asa dilolosan eweh tanaga, lemes salemes lemesna, nganti Raden Layang Kuning kapiuhan teu sadar.
Dina Kapehong eta, Raden Layang Kuning di datangan na alam mimpi ku Prabu wastu kancana nu pernah jumeneng di Gunung Kumbang, dicaritakeun yen Raden Layang Kuning geus ngalanggar pantangan tempat Terlarang/tempat suci(kabuyutan ). Nyaeta ngadirikeun bangunan nu nukangan cikabuyutan. Maka tina carita ieu, kaharti yen di daerah sekitar kabuyutan, terutama daerah Pende, termasuk Kradenan engke engkena. bakal hese neangan imah nu nyangharep boh nukangan lebak kabuyutan, sieun meunang tulah kabuyutan.
Dina Alam pangimpian dina Kapehongna, Prabu Wastu Kancana mere titah, yen hayang pulih kakuatan geura miang balik deui ka kulon, teangan tempat nu loba tangkal angsana, nu aya mungkal dua pajejer jejer…tapi inget ulah ngagunakeun kuda tunggangan, miang teh kudu ku usaha sorangan… diditu lakon semedhi handapeun tangkal angsana menta ampun ka hyang widhi.
Saharita, Raden Layang Kuning hudang, inget kana impian, kadatangan ku prabu agung nu kacida dipikacinta ku rakyat Galuh Sunda, ayeuna datang lewar imlian, asa kaduhung sagede gunung, geus ngalanggar pantangan kabuyutan nu dihormat ku raja agung. Akhirna, sanajan awak geus lemes dedes, taya daksa jeung upaya, Raden Layang Kuning ngagesor miang ngaburu ka arah kulon, neang tempat nu ges d bejakeun ku prabu wastu kancana lewat mimpi, nyaeta tempat nu aya angsana jeung mungkal dua pajejer jejer.
Urang tinggalkeun kaayaan Raden Layang kuning, ayeuna urang hayu ka Kasultanan Cirebon.
Sunan Gunung jati, meunang kabar, yen di daerah kidul wetan, kadatangan ku patih Galuh ciamis jeung abdi setiana, masih pageuh nyekel kayakinan agama Sunda Wiwitan, kusabab eta, sunan gunung jati ngutus Raden Walangsungsang alias mbah Kuwu Cirebon mere dakwah ka maranehanna supaya masuk islam, maka Raden Walangsungsang miang neang patih galuh nu teu lain Raden Layang Kuning.
Kocap kacarita, balik deui ka kaayaan Raden Layang Kuning nu. Ngagesor ka arah kulon, akhirna katimu oge tempat nu disebutkeun ku prabu Wastukancana na impianna teh.
Di tempat eta, tangkal angsana ngajulang kaluhur galede teu katangkeup sanajan ku sapuluhan jalma oge, di antara angsana eta, ngajubleg dua mungkal, nu hiji sagede hulu munding, nu hijina sagede dua hulu mundingeun. Maka miturut wangsit nu d tarima, saharita, Raden Layang Kuning sidekep, ngarapal aji diri, menta ampun ka hyang widhi.. sasmita semedhi.
Gancangna carita, sangges manpoe poe semedhi, kasaktian Raden Layang Kuning mulih ka asal balik deui kanu ngawitan. Malah tambah saktina. Kuda satia nu ngancaan, masih aya seolah maturan semedhi manehna. Tapi nu biasana anteng, ayeuna ngaringkik ngaluarkeun sawara, kokorejatan bari sukuna totojal siga nyeule jurig nu pang pikasieuna.
Sihoreng, saat eta teh.. ditempat eta, Raden Walangsungsang geus datang, berhasil nimukeun jirimna Raden Layang Kuning nu tatapa.
Basa Raden walangsungsang ngajura, Raden Layangkuning mani ku inggis jeung hormat, sebab nyaho yen nu dihareupan ku manehna teh incu ti Sri Baduga Prabu Siliwangi, Raja Galuh Pakuan Pajajaran nu agung, katurunan Prabu Wastukancana.
Raden Walangsungsang ngaturkeun pamaksadan, ngajak masuk islam. Tangtuna Raden Layang Kuning, sanajan inggis jeung hormat, nolak mentah2 ajakan Raden Walangsungsang eta, sampe akhirna da kaduanna embung nyieun pati, akhirna satuju adu kasaktian. Mun Raden Layang Kuning kalah, maka Raden Layang Kuning asup islam, tapi mun menang, Raden Walangsungsang nu asup ka Agama Sunda Wiwitan.
Adu sakti tanpa tarung pati, nyaeta saha nu bisa ngangkat mungkal nu aya pajejer dua, maka eta nu meunang.
Kacaritakeun, ternyata dua mungkal nu pajejer teh, baheula pernah jadi tempat tatapa Raden Wastu Kancana samemeh ngampah ka Gunung Kumbang.
adu sakti di mulai, diawalan ku Raden Layang Kuning, matek aji kasaktian, menta jampe ka inohong karuhun bumi galuh sunda… Reketek.. sampe kesang badag kesang lembut kaluar, batu mungkal teh teu oyag oyag acan. Akhirna Raden Layang Kuning nyerah.
Giliran, ayeuna Raden Walangsungsang nu bakal ngaluarkeun aji diri ilmu sajati.
Diawalan ku bacaan syahadat.. Reketekkkk.. mungkal teh kaangkat mani katingal hampangna..
Sakatika, Radena Layang Kuning, ngaku kalah, jeung ngikrarkeun masuk Islam.
Kusabab, tempat eta ternyata jadi anjogan para Raden, maka tisaprak harita disebut Karadenan (Kradenan),..jeung mungkal nu ngadumuk, jadi mitos nu mangpuluh puluh Tahun dipercaya ku masyarakat, bahwa saha nu bisa ngangkat batu mungkal eta, naon bae nu dipikamaksud bakal tinekanan., sabaraha taun katukang, mungkal nu dimaksud masih ngajubleg di makam kradenan
jeung di tempat eta, dibere kalewihan tanah nu subur, tara Hese sandang pangan, subur makmur loh jinawi.

 

Facebook Comments